STASZIC - O ZIEMIORODZTWIE KARPATOW 1815r. OPRAWA

  • Dodaj recenzję:
  • 4829
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 14 999,00 zł
STASZIC STANISŁAW
O ZIEMIORODZTWIE KARPATÓW
i innych gór i równin Polski

Duża rzadkość!!!
STASZIC STANISŁAW [1755-1826]
O ZIEMIORODZTWIE KARPATÓW
i innych gór i równin Polski
w Warszawie Roku 1815, str. 390[X], format 17x22,5cm, do kompletu brak atlasu.

Duża rzadkość!!!
Książka stanowi pierwszy polski przewodnik krajoznawczy po Tatrach.
"Książka zawiera dwanaście rozpraw napisanych w latach 1805-1815. Niektóre z nich były czytane na posiedzeniach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i zostały opublikowane w <Rocznikach TWPN>. Pierwotny tytuł zamierzonego cyklu miał postać: O ziemiorództwie gór dawniej Sarmacji, a później Polski. W wydaniu książkowym góry Sarmacji nazwane zostały Karpatami. Nazwa ta, choć już znana ( występuje m.in. w słowniku Troca 1764 ), upowszechniała się głównie za sprawą Staszica." źródło: http://hint.org.pl


OPRAWA TWARDA OZDOBNA Z EPOKI [SKÓRA?], OBCIĘCIA KART BARWIONE

PROWIENIENCJA: KSIĄŻKA Z KSIĘGOZBIORU SANGUSZKÓW.

KSIĄŻKA Z EXLIBRISEM  I PIECZĘCIĄ W".X.S GUMNISKA", KTÓRE STANOWIŁY W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W. SIEDZIBĘ MAGNACKĄ RODU SANGUSZKÓW, DRUGĄ OBOK TARNOWA.
W INNYCH POZYCJACH Z TEGO ZNAMIENITEGO KSIĘGOZBIORU ZNAJDUJĄCYCH SIE W MOIM POSIADANIU  ZNALEŹĆ MOŻNA NIE TYLKO PIECZĘCIE "GUMNISKA", ALE TAKŻE PIECZĘCIE SAMEGO ROMANA SANGUSZKI [1832-1917) ordynat zasławski, kolekcjoner]. Sanguszkowie (pierwotnie Sanguszkowicze) – magnacki ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od imienia syna wspomnianego Fiodora - księcia Sanguszki. ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA.ORG


Stan BDB pięknie zachowana oprawa, zdrowy papier
WYBITNY EGZEMPLARZ Z DOSKONAŁĄ PROWIENIENCJĄ!

oferta specjalna