SKARGA - ROCZNE DZIEYE KOŚCIELNE wyd. 1603

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 6771
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 14 999,00 zł
SKARGA - ROCZNE DZIEYE KOŚCIELNE wyd. 1603

SKARGA Piotr; BARONIUS [BARONIUSZ] Caesar
ROCZNE DZIEYE KOŚCIELNE
od Narodzenia Pana y Boga naszego Jesvsa Chrystvsa.
Wybrane z rocznych dzieiow kościelnych [...]
Przez X. Piotra Skarge Societatis Jesv [...]

Kraków
1603,
W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, str.  [16] 1016 [16], tekst w ramkach, inicjały drzeworytnicze,  format Folio: 20 x 33,5 cm

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA Z EPOKI, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIEZAMIPolski przekład wyboru słynnych roczników kościelnych pióra Caesara Baroniusza [1538-1607], kardynała włoskiego, bibliotekarza watykańskiego, historyka i hagiografa, który cieszył się opinią wybitnego historyka chrześcijaństwa. Baroniusz iele lat pracował nad swoim najsłynniejszym dziełem, "Annales ecclesiasticia a Christo nato ad annum 1198", które w dwunastu tomach przedstawiało dzieje Kościoła od czasów Chrystusa do 1198. Tomy ukazywały się w latach 1588-1607, ostatni już po śmierci Baroniusza. Kroniki Baroniusza były odpowiedzią na luterańskie "Centurie Magdeburskie" (łac. Centuriае Magdeburgiensesi), których celem było przedstawienie nauki Marcina Lutra jako próby powrotu do prawdziwej wiary i pierwotnego obrazu Kościoła, a co za tym idzie, zdemaskowanie papiestwa i jego organizacji Kościoła jako błędnych i nagannych. "Centurie Magdeburskie" Wg teologów i historiografów protestanckich Kościół Rzymsi odchodząc od doktryny wczesnochrześcijańskiej stał się narzedziem Antychrysta. Kroniki Baroniusza będąc w opozycji ukazały Kościół jako jedyną prawowitą wspólnotę, która pod przewodnictwem papieża jednoczyła Chrześcijan.
 
Autorem polskiego przekładu był Skarga Piotr (1536–1612), jezuita, polemista religijny, hagiograf, nadworny kaznodzieja Zygmunta III,  rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży. Autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych. Przekład Skargi stanowi piękny przykład kunsztu i bogactwa staropolszczyzny. 

"Aktualnym potrzebom walki z herezją podporządkował Skarga także i opracowany przez siebie przekład dzieła C. Baroniusa „Annales ecclesiastici” („Roczne dzieje kościelne…”, Kr. 1603). Skracając i opuszczając wiele z oryginalnego tekstu, wysuwał równocześnie na plan pierwszy informacje o walce kolejnych synodów z wyznawcami herezji i prześladowaniach zwolenników papiestwa przez ludzi, których uważał za prekursorów protestantyzmu. Pisząc jednak ogólnie o karaniu różnowierców, S. nigdzie nie określał, jakie rodzaje kar ma tu na myśli." Źródło: PSB.

Rzadkie! Wyd.1.

STAN DB/ oprawa lekko podniszczona po dawnych naprawach; brak zapinek, karty do str. 72 oraz końcowych 16 kart uzupełnione rękopiśmiennie [prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIXw;.], kilka podklejeń i śladów po owadach; ubytek narożnika części kart [w zasadzie bez szkody dla tekstu], kilka kart rękopisu poluzowanych;