SCHNEIDER - ENCYKLOPEDYA DO KRAJOZNAWSTWA GALICYI wyd. Lwów 1874r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 7970
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 6 799,00 zł

ENCYKLOPEDYA

DO KRAJOZNAWSTWA GALICYI

pod względem

historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym,

geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc.

Tom II

ENCYKLOPEDYA

DO KRAJOZNAWSTWA GALICYI

pod względem

historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym,

geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc.

Tom II

zebrał i wydał

Antoni SCHNEIDER

Lwów 1874r., z drukarni J.Dobrzańskiego i K.Gromana, str. 487,IV, format 14,5x23cm

OPRAWA TWARDA PÓŁPŁOCIENNA Z EPOKI

 

"Dziełem życia A. Schneidera była wydawana od 1868 roku Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji pod wzglądem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, hydrograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym, etc. etc. (Lwów 1871-1874, t. I-II). Pierwszy tom Encyklopedii... składał się z pięciu zeszytów, tom II z czterech. Wydanie dwóch tomów Encyklopedii... stanowiło szczytowy okres osiągnięć publikacyjnych A. Schneidera. Opinie prasy poiskiej, austriackiej i niemieckiej były dla jej autora przychylne. Zgromadzone przez niego materiały zostały tylko w niewielkiej cząstce wykorzystane. Jednak surowa ocena Encyklopedii... przez Stanisława Kunasiewicza, archeologa i miłośnika Lwowa, który zarzucił jej autorowi wiele usterek i pomyłek, wynikających z braku zastosowania metody naukowej, spowodowała cofnięcie subwencji na dalsze jej wydawanie oraz podję- cie przez Wydział Krajowy zabiegów, aby zgromadzone przez A. Schneidera materiały przekazać powstającej wówczas Akademii Umiejętności (AU) w Krakowie." Źrodło: Jan Rzońca "MUSZYNA W TEKACH ANTONIEGO SCHNEIDERA (1825-1880)".

Bardzo rzadkie!

Stan DB+ niewielkie otarcia krawędzi, pieczęć własnościowa, karty czyste i schludne