RÓŻAŃSKI- RELIGIA IZRAELITÓW wyd.1861

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9427
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)

RÓŻAŃSKI- RELIGIA IZRAELITÓW wyd.1861

RÓŻAŃSKI, Feliks A.

RELIGIA STAROŻYTNYCH IZRAELITÓW

ich obyczaje i zwyczaje.

Przez Księdza...

T. II

Paryż 1861, w Drukarni i Lit. PP. Renou et Maulde, str. 378, X, [4], format 11x18,5 cm; 

TWARDA OPRAWA PÓŁPŁÓCIENNA Z EPOKI ZE ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE

Spis treści [tylko główne działy]: Moralna nauka. - Obowiązki względem Boga. -  Obowiązki względem bliźnich. -  Obowiązki względem siebie samego. - O małżeństwach u Izraelczyków. - O wielożeństwie Izraelczyków - Zelotypii -rozwodach i wychowaniu dzieci. - Mieszkania - ubiory - gościnność i uprzejmość -uciechy - muzyka i tańce, i rozmaite zatrudnienia. - Występki - sądy - kary - żałoby i pogrzeby u Izraelczyków. - Upadek królestwa Izraela - zabranie do niewoli dziesięciu pokoleń przez assyryjskiego króla Salmanazara - dzieje tych pokoleń na wygnaniu. - Smutny obraz królestwa Judy po zburzeniu Jerozolimy przez Nabuchodonozora -dzieje izraelskich wygnańców w Babylonii i Persyi. - Stan Izraelytów na wygnaniu w Babylonii.- Stan izraelskich wygnańców w Persyi. - Powrót Izraelitów do Judei z babylońskiej niewoli - przegląd ich dziei aż do przyjścia Chrystusa.

Ukazało się w serii Przeglą Religij. Wydawnictwo obejmowało 3 tomy, z czego dwa pierwsze opisywały religię Izraelitów, zaś trzeci starożytnych Chaldejczyków i Egipcjan.

Rzadkie!

Stan DB/ przetarce krawędzie grzbietu [grzbiet wtórnie wklejony?], pieczęć heraldyczna na k.tyt., niewielki ślad zalania początkowych kart vide foto