ROGALIŃSKI - DOSWIADCZENIA SKUTKOW RZECZY POD ZMYSŁY PODPADAIĄCYCH ks. 3, wyd. 1770

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 16780
  • Dostępność:  (-5 szt.)

ROGALIŃSKI - DOSWIADCZENIA SKUTKOW RZECZY POD ZMYSŁY PODPADAIĄCYCH ks. 3, wyd. 1770

ROGALIŃSKI Józef

DOSWIADCZENIA SKUTKOW RZECZY POD ZMYSŁY PODPADAIĄCYCH

na publicznych posiedzeniach w Szkołach Poznańskich Societatis JESU na widok stawione y wykładane, Jego Krolewskiey Mosci panu naszemu Miłościwemu ofiarowane. Przex Xiędza Józefa Rogalińskiego, tegoż Zakonu, Matematyki y Fizyki doświadczaiącey Nauczyciela.

Poznań 1770. W Drukarni J. K. M. y Rzplitey Societatis JESU, str.(6), 532, (6), cz-b rycina przed str. tytułową, 4 rozkładane cz-b tablice poza tekstem, format 13,5x19 cm

 

Za "Historya literatury polskiej" Felixa Bentkowskiego (Nakładem Zawadzkiego 1814r.):

"Jest to pierwsze dzieło w języku polskim fizykę właściwą, stosownie do stanu owczesnego tey umiejętności, obszernie wykładające".

Dzieło ukazało się w 4 tomach wydanych w pięciu woluminach; tu księga trzecia.

W treści m.in.: Bagnisk osuszania sposób. Ciężar brył nieiednakowy w zimie y w lecie. Ciężkość co iest? Działa po wystrzeleniu, y wszystkie prawie strzelby czemu się wstecz cofaią? Deszcze zkąd się biorą? Kamień z procy wyrzucony iaki ma zapęd? Kule działowe w potyczkach morskich przez odbicie od wody bardziey rażą. Latać czy może człowiek iaką sztuką? Miechy w kuźniach wygodne. Młynów ręcznych sporządzenie. Młyn wygody w oblężonym mieście. Pługi wygodne, z których iednym można razem orać, siać y włóczyć. Powozy niepotrzebuiącego koni do powożenia. Ptaki jakim rzemiosłem odprawuią loty. Ryby iaką sztuką pływaią? Strzelby krótkie czemu nie tak daleko niosą kulę iak długie? Tarcie w bryłach bieżących iak obrachować? Wały z ziemi sypane w twierdzach za co lepsze niż mury. Wodociągów sposób. Zaćmienie słońca lub księżyca iak się poznaie. Żegluga po wodzie iak się dzieie? Ziemi żyzność zkąd pochodzi? Złoto zrobić ieżeli można?

TWARDA OPRAWA SKÓRA Z EPOKI, NA GRZBIECIE ZWIĘZY ORAZ TŁOCZONE NAPISY

Stan DB/ otarcia oprawy, zamazane wpisy własnościowe, foxing, ślady zawilgocenia na kilkudziesięciu ostatnich stronach