PISMO ŚWIĘTE W OBRAZACH Oryginał OPRAWA RYCINY

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 14111
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 2 499,00 zł

PISMO ŚWIETE W OBRAZACH ORGINAŁ OPRAWA RYCINY

PISMO ŚWIĘTE W OBRAZACH

DZIEJE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

Poznań 1930, Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych, str. 255, format: 32x43,5 cm

Wierne streszczenie ksiąg świętych, przygotowane przez polskiego Tajnego Podkomorzego Ojca Św. - ks. Józefa Kłosa we współpracy z wybitnymi postaciami Kościoła Polski międzywojennej: biskupami i profesorami, zostało połączone z pięknymi reprodukcjami artystycznymi „podług oryginałów najlepszych mistrzów”, ilustrującymi i plastycznie objaśniającymi wybrane postaci i epizody Starego i Nowego Testamentu.

O wartości „Pisma Świętego w obrazach” świadczy nie tylko zamieszczone w nim Apostolskie Błogosławieństwo, ale także opinie wybitnych kościelnych dygnitarzy – polskich i zagranicznych: Księcia Metropolity Sapiehy, Wikariusza Generalnego i Biskupa Sufragana Owczarka, biskupów Bazylei i Lugano oraz Monasteru.

„Pismo Święte w obrazach” ukazało się z Aprobatą Wysokiej Władzy Duchownej wyrażonej w Imprimatur podpisanym przez Wikariusza Generalnego Archidiecezji Poznańskiej, ks. Meyssnera i w okresie międzywojennym i później wywarło szeroki i dobroczynny wpływ na kształtowanie się polskiego katolicyzmu.

Niniejsze wydanie „Pisma Świętego w obrazach” jest napisane przepiękną dawną polszczyzną, napotkane tu niuanse frazeologii i ortografii stanowią zabytek epoki oraz języka ojców. Powinny więc być postrzegane i przyjęte jako nieocenione składniki budowania narodowej oraz religijnej pamięci i tożsamości, tak silnie uwypuklonej i dowartościowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Stan BDB-/ minimalne przetarcie grzbietu w dolnej części, wyklejki nadpęknięte, w 2 miejscach ślad po klejeniu od strony szycia, blok lekko poluzowany, pomimo to ŁADNY EGZEMPLARZ