PAWLEWSKI - PODRĘCZNIK ANALIZY CHEMICZNO-TECHNICZNEJ cz.1-2 [w 1 wol.] wyd. 1896-1906

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12385
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 359,00 zł

PAWLEWSKI - PODRĘCZNIK ANALIZY CHEMICZNO-TECHNICZNEJ cz.1-2 [w 1 wol.] wyd. 1896-1906

PAWLEWSKI Bronisław

PODRĘCZNIK ANALIZY CHEMICZNO-TECHNICZNEJ

cz.1-2 [w 1 wol.] 

Lwów 1896/1906, nakładem Autora, str. 176,72 rys. i tabl.; str. 207, 73-111 rys. i tablic; format 16x23 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁPŁÓCIENNA Z EPOKI, NA GRZBIECIE ZŁOCONE NAPISY, KARTON MARMORYZOWANY

Spis treści:

Amoniak i sole amonowe     .    .       1Analiza mechaniczna   ....    119Areometry........     87Atomowe ciężary......    176Azotany.........     12Azotometry........       3Azotowe ciała.......       8Azotyny.........     12Bakterjologia wody.....    147Bmnatniak manganowy  ...     53Brunatny węgiel......    166Brykiety.........    163Chloran potasu.......     58Ciepło parowania......    173„     spalenia......    173„     topliwości......    172„    właściwe......    172Ciężary atomowe......    176„       objętościowe gazów.    .    170n       właściwe.....     86Cyanek potasu.......     59Dolomit.........     40Drzewo.........    164Drzewny węgiel......    165Gaz świetlny.......    168Gazowe wody.......       1Gazovolumetr.......     17Gips..........     44Glina..........    HBGmelina sól czerwona  ....     61„   żółta.....     60Hydrotimetr.......    135Kalorimetr........    163Kamienny węgiel......    167Kaolin..........    100Koks..........    167Kolorimetr.....Kotłowiec.....Krytyczne dane . . . Kuchenna sól . . . ¦ Kwas azotawy. . . • „ azotowy. . . • „      siarkowy    .    .    •»     solny.....Magnezyt......Margiel......Materyały opałowe .    . Mechaniczna analiza Mydło potasowe  .   .    .Nafta......¦Nawozy......Nitrometry   ....Nitroza.....Odpadki naftowe . . Oleje naftowe . . . Opałowe materyały . Opałowa wartość .    .Paliwo......Piasek ......Piknometry .... Podchloryny     .    .    •Polewa......Popiół......Porcelana    ....Potaż......Przewodnictwo ciepłaRodanek potasu   .    .Saletra potasowa .    .Soda......Sól kuchenna . . .Stal.......Surowiec...

Str.Szkliwo.........   100Szkło..........   100Temperatura topliwości    .   .   .   171Torf...........   165Twardość wody......   131Ultramaryna.......     97Volumenometr.......     89"Waga Mokra.......     90Wapniak.........     40Wapno bielące.......     47Wartość opałowa......   161Str,Wątroba siarczana.....     64Węglan sodowo-potasowy     .   .     35Woda..........   131Woda utleniona......     51Wodniki.........     18Zdolność parowania.....   163„       pirometryozna    .   .   .   162„       promieniowania .    .    .   164Ziemia..........   111Żelazo..........     90

Allihna płyn.......180„      sposób......191n       tablica......203Araban.........33Arabinozy........23Barfoeda płyn......181Bartha sposób......183Biota przyrząd......127Budowa monoz......       6Charakterystyka monoz    .   .       3 pentoz   .   .     19Chemiczne własności dekstrozy   48 „                „        laktozy .   122M                „        lewulozy     60B                „        maltozy.   102„                „        rafinozy.     91M                „        sacharozy   75Chinowoza........32Ciała racemiczne.....15Ciśnienie osmotyczne    ...     67Cukry..........       1Dekstrozy fermentacya ...     51 „          synteza    ....     42„          wzór......42Dekstryny oznaczanie   .   .   .   168Dializa sacharozy.....67Fehlinga płyn......177Fenylohydrazynowy sposób . 35 Fermentacya cukrów. ... 18 „            izomaltozy   .   .   116laktozy.   .   .   .124 lewulozy  ...     62 j,            maltozy    ...   104„            sacharozy.   .   .     81j>Str.Floroglucynowy sposób    .   .     38Fukoza.........32Galaktoza........168Glukoza .40,  166,  186,  193, 200 Haenscha przyrząd    ....   148Herzfelda sposób.....189„         tablica.....201Hydrazony........       4Hydroliza maltozy.....103Ilość optycznych izomerów .     12Inwersya cukrów.....175„         sacharozy ....     78Izomaltoza......110,  171Izoramnoza........32Kjeldahla płyn......180„          sposób.....185Knappa płyn.......180Ksylan.........34Ksyloza.........26Laktoza.......317,  173Laurenta przyrząd.....142Lehmanna sposób.....192tablica.....204Lewuloza55,  168,  186,  198, 200Lippicha przyrząd.....152Lyksoza.........28Łamliwość światła     ....     71 Maltoza ... 94,  106,  171,  186Meissla sposób......191„        tablica......205Mitscherlicha przyrząd ...   127 Optyczne oznaczanie .   .   .   .126Osta płyn........180Ozaminy.........       °Str.Ozazony.........       4Oznaczanie cukru przemienionego.   . 169,  186,  193,  198 Oznaczanie dekstrozy 166,186,193,200„ dekstryny ... 168 „ galaktozy. ... 168 „         glukozy 166, 186, 193,200„ izomaltozy . . . 171 „ laktozy. . . . .173 „         Iewulozyl68, 186, 193,200„ maltozy . . 171, 186 „ pentozanów ... 35 „         rafinozy 172, 186, 195,198„       -sacharozy 170,186,193, 195,  198,  200Parkesa sposób......193Pentozany....., .   .   .     33Petersa przyrząd.....153Płyn Allihna.......180„     Barfoeda......181„     Fehlinga   ......   177„     Kjeldahla......180„     Knappa.......180„     Osta........180„     Sachse.......181„     Soldaini......179„     Soxhleta......177Polaryzacyjne przyrządy  .    .127 „             rurki   ....   159Porównanie skal.....165Prężność pary......69Rafinoza 87,   172,   186,   195,  198Ramnoza........29Riboza.........27Robiąuefa przyrząd ....   141Str.Rozbudowa cukrów   ....       8Rurki  polaryzacyjne.    ...   159Sacharoza 63, 83,  170,  186,  193,195,  198, 200Sachse płyn.......   181Scheiblera przyrząd .   .   .   .138 Schmidta przyrząd    .    .   .   .148Schoorla sposób     .   .   .   .   .   181Składanie cukrów.....       8Skręcalność światła   .   .   . 14,  72Soldaini płyn.......   179Soleila przyrząd.....   132Soxhleta płyn......   177„       sposób......   192„        tablica......   207Sposób Allihna......   191„        Bartha......   183„        Herzfelda.....   189„        Kjeldahla.....   185„        Lehmanna.....   192„        Meissla......   191„        Schoorla.....   181„        Soxhleta.....   192„        Stolle......   183„        Weina......   192Stereochemia monoz ....     10Stolle aposób.......   183Tablica Allihna.   .....   202„         Herzfelda.....   201„         Lehmanna    ....   204„         Meissla......   205„         Soxhleta.....   207„         Weina......   206Ventzke  przyrząd.....   135Weina sposób......   192„    .  tablica......   206Wilda przyrząd......   154Źródła światła......   162

Stan DB-/ oprawa nieco podniszczona: z otarciami i ubytkami vide foto, rozdarcie tylnej wyklejki, blok w stanie DB