NARUSZEWICZ - HISTORYA NARODU POLSKIEGO t.1 cz.1-2 wyd.1804

  • szt.
  • 2 799,00 zł
  • Niedostępny

NARUSZEWICZ - HISTORYA NARODU POLSKIEGO t.1 cz.1-2 wyd.1804

NARUSZEWICZ Adam

HISTORYA NARODU POLSKIEGO

Tom I. Część I-II.

Z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego; staraniem i nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk wydana.

Warszawa 1824. Drukiem N. Glücksberga, s. [18], XXVI, 294, mapy 4 (litografie rozkładane); [12], [295]-848, XXXXIV, [4], mapa 1 (litografia rozkładana), format 13,5x22 cm, 


Wydanie pierwsze! 

Klasyczne dzieło historiografii polskiej.

Najważniejsze dzieło Adama Naruszewicza (1733-1796) związanego blisko z osobą króla Stanisława Augusta, który w 1775 roku zlecił mu napisanie nowego, całościowego opracowania historii narodowej.

Przystępując do pracy biskup zebrał ogromny materiał archiwalny, od końca 1781 roku zatrudniony został specjalny zespół kopistów, przeczesujący archiwa i zbiory dokumentów. Prace prowadzone w Polsce uzupełniono kwerendami we Włoszech i Szwecji. W ten sposób powstał ogromny, liczący ponad 200 tek, zbiór odpisów materiałów źródłowych potocznie nazywany „Tekami Naruszewicza”.

Edycję pomnikowego dzieła rozpoczął w 1780 r. od druku tomu II (spowodowane to było faktem, że ambasada rosyjska wstrzymała druk tomu pierwszego), Do 1786 r. wydano siedem tomów. Chronologicznie obejmowały one wydarzenia od czasów przedhistorycznych do ślubu Władysława Jagiełły z Jadwigą w 1386 r.
Dzieło Naruszewicza stanowiło pierwsze w historiografii polskiej, ujęte w duchu Oświecenia, w pełni naukowe opracowanie dziejów Polski. Zawierało nowe, całościowe spojrzenie na dzieje narodowe, napisane zostało w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem niemal wszystkich znanych wówczas źródeł. Uznawane jest za „najznakomitsze osiągnięcie historiografii polskiego Oświecenia” (Andrzej Feliks Grabski).

Pierwsze, oferowane wydanie tomu pierwszego ukazało się w dwóch częściach dopiero w 1824 roku, nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA. OKŁADKI OKOLONE TŁOCZONĄ NA ZŁOTO LINIĄ ORAZ SKROMNĄ ROLKĄ. GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI, ZŁOCENIAMI I SZYLDAMI. OBCIĘCIA KART ORAZ WYKLEJKI RĘCZNIE MARMORYZOWANE.

Stan BDB/ na kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia papieru (foxing), poza tym PIĘKNY EGZEMPLARZ W GUSTOWNEJ OPRAWIE