MOŚCICKI- S. ARTIS POENITENTIARIAE TYROCINIUM Kraków 1631

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10363
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 3 499,00 zł

MOŚCICKI Mikołaj z Mościsk Dominikan (1574 † 1532).

S. ARTIS POENITENTIARIAE TYROCINIUM

Cui elementa ad S. Confessiones, alias edita, nunc vero accuratius correcta, sunt} inserta. Examen quoq; approbandorum, ad S. Confessiones excipiendas annexum est. Authore ... S. T. D. ordinis praedicatorum. Cum licentia superiorum.

Kraków 1631

MOŚCICKI Mikołaj z Mościsk Dominikan (1574 † 1532).

S. ARTIS POENITENTIARIAE TYROCINIUM

Cui elementa ad S. Confessiones, alias edita, nunc vero accuratius correcta, sunt} inserta. Examen quoq; approbandorum, ad S. Confessiones excipiendas annexum est. Authore ... S. T. D. ordinis praedicatorum. Cum licentia superiorum.

Cracoviae in officina Andreae Petricovii Anno D. M.DC.XXXI (Kraków 1631); k. 12, str. 418, Errata str. 1 i str. 204; format 9x15cm

Przypis autora Mikołajowi Szyszkowskiemu Administratorowi Opactwa Czerwieńskiego. Pierwszej części Pars I: de poenitentia. Części II Titulus I: De sacramento poenitentiae in genere. Jocher 4353 b. Estreicher wskazuje 4 biblioteki posiadajace tę edycję dzieła.

"MOSCICKI Mikołaj, sławny teolog za Zygmunta III Króla Pol Rodem był z Mościsk, miasteczka niegdyś w Wojewodztwie Ruskim, teraz w Galicyi leżącego, zkąd wziął i nazwę Nicol.Moscicensis a które ma ten zaszczyt, iż kilku ludzi nauką i pracą pismienną słynnych, na świat wydało. Wstąpiwszy do Zakonu Dominikanów, był w nim filozofii i teologii nauczycielem,  a mieszkając w Konwencie Krakowskim zawołanym był spowiednikiem tak, iż lud najwięcéj do niego się cisnął i każdy chciał się z tém pochwalić, że się przed księdzem Mikołajem spowiadał. Wydał także książkę zawierającą naukę spowiadania się, o któréj wzmiankując Siarczyński, nie przytacza miejsca i roku wydania; rownież jak Starowolski, który następujące jeszcze dzieła jego wymienia: Elementa Confessionis, Tabulae Sacramentorum irregularitatuum censurarum affinitatis aliarumque rerum necessariarum doctrinam continentes, Methodus sex modus Ordinandorum examinandi. Oprocz tych wyszły jeszcze z druku: Akademija pobożności, nie tylko zakonnym osobóm do doskonałości potrzebna, ale i każdemu do zbawienia bardzo przygodna. w Krakowie 1628. W wielkim szacunku było to dzieło poźniej kilkakroć przedrukowane, polsczyzna w nim czysta, ani mieszaniną łaciny zaszpecona. Nauka o świętych relikwijach i odpustach etc. bez miejsca i roku. Infirmarya chrześciańska. Wojna duchowna. Obie drukowane w Krakow. u Fr Cezarego 1624. Theologia moralis, Cracov. in off. Nicol Schedel 1701 in 4. Artis paenitentiariae tyrocinium. Crac. io offic. Andr. Petricov. 1631 in 8. Institutionum logicalium libri septem. Cracoviae in off. And. Petric. 1606. in 8. Drugie wydanie tegoż dzieła w Holonii 1625. in 8. Miał także gotowe do druku Casuam conscientiae lectionej, lecz to podobno w rękopismie zostało. (Starowolski in Hecat.- Bentkows. Hist. Lit. Pol.- Siarczyński Obr. wieku Zygm .)". Chodynicki, "Dykcyonarz uczonich Polakow etc. (Lexikon der polnischen Gelehrten ...), Tom 2, we Lwowie 1833.

TWARDA OPRAWA PERGAMINOWA Z EPOKI

Stan BDB-/ przebarwienia oprawy, blok odchodzi od okładek, nieliczne marginalia, w tym zamazane wpisy proweniencyjne