LELEWEL- DZIEJE POLSKI Wilno 1852r.TABLICE, MAPKI

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4159
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)

DZIEJE POLSKI

które

stryj synowcom swoim opowiedział

przez J.L.

[Joachim Lelewel]

TABLICE GENEALOGICZNE , MAPKI

DZIEJE POLSKI

które

stryj synowcom swoim opowiedział

przez J.L.

[Joachim Lelewel]

TABLICE GENEALOGICZNE , MAPKI

w Wrocławiu, Nakładem Zygmunta Schlettera

w Wilnie, u Teofila Glucksberga, 1852r. str. 199[4]

OPRAWA TWARDA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIET OZDOBNY, OKŁADZINY MARMORYZOWANE

Stan DB otarcia krawędzi, zabrązowienia papieru, mapki podkolorowane