LABUDA- STUDIA NAD POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO dedykacja autora

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9994
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 349,00 zł

LABUDA- STUDIA NAD POCZĄTKAMI PAŃSTWA POLSKIEGO dedykacja autora

LABUDA GERARD

Studia nad początkami państwa polskiego

T. 1-2 (komplet)

Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1987-8; opr.miękka z foliową obwolutą, str. 526 + 567; nakł.3000 egz

Drugie wydanie Studiow nad poczatkami panstwa polskiego prof. Gerarda Labudy zawiera reprint pierwszego wydania tej ksiazki z 1946 do ktorego dolaczono rozdzial Magdeburg i Poznan z Rocznikow Historycznych t XIV,r. 1938,a calosc opatrzono komentarzem odautorskim oceniajacym owczesne ustalenia badawcze z perspektywy minionych lat
(ze wstepu wydawcy)

ZAWARTOŚĆ:

TOM I

Magdeburg i Poznan (przedruk rozprawy z tomu xiv Rocznikow Historycznych r 1938)
Widikund i Thietmar o wypadkach z roku 963
Przyjecie chrztu przez Mieszka I w roku 966.Przyczyny i skutki
Podboj Pomorza Zachodniego i wyprawa margrabiego Hodona na Polske w roku 972
Stosunki prawno-polityczne miedzy Polska a Niemcami do roku 1000
O poczatkach organizacji Kosciola w Polsce
Zjazd gnieznienski w roku 1000
Ekskurs o relacjach Thietmara z roku 973 i 986
Komentarz do studiow nad poczatkami panstwa polskiego
 

TOM II

I. O IMIONACH KSIĄŻĄT PIERWSZYCH POLSKICH DYNASTII. 1. Listy dynastyczne w polskich kronikach średniowiecznych. 2. Zagadnienie wiarygodności polskich list dynastycznych w historiografii. 3. Analiza podań dynastycznych u Kadłubka i u Anonima Galla. 4. Glosa do legendy Kraka. 5. O źródłach nordyckich opowieści o Wandzie. 6. O Lechu i Lechitach. 7. Krakowscy Lestkowie i Pąpiele oraz ich gnieźnieńskie odpowiedniki. 8. Lestek gnieźnieński, „Lestkowicy” i zagadka nazwy: Licicaviki. 9. Konkluzje.

II. O OBRZĄDKU SŁOWIAŃSKIM W POLSCE POŁUDNIOWEJ, CZYLI KRAKÓW BISKUPI PRZED ROKIEM 1000. 1. Przegląd historiografii. 2. Zasięg terytorialny państwa morawskiego a organizacja diecezjalna misji Metodego. 3. Książę „w Wiślech silny bardzo....” aż po Bug i Styr? 4. Rzekome slady słowiańskiej organizacji diecezjalnej w Polsce w X i na początku XI wieku. 5. Bilans dyskusji.

III. POLSKA, CZECHY, RUŚ I KRAJ LĘDZIAN W DRUGIEJ POŁOWIE X WIEKU. 1. Świadectwa źródłowe. 2. Przegląd interpretacji źródeł. 3. Kogo i co geograficznie oznacza: Lach w zapisce z roku 981? a. etymologia nazw: Lędzianie-Lachy. b. Kogo oznaczają „Lachowie” z zapiski z 981 roku? c. Gdzie znajdowały się siedziby Lędzian? 4. Lędzianie i Chorwaci ruscy. 5. Lędzianie i Wiślanie w IX wieku. 6. Lędzianie między Rusią i Czechami w połowie X wieku. 7. Wnioski końcowe.

IV. GRANICE POŁUDNIOWE POLSKI W X I XI WIEKU, CZYLI CASTRUM TRECEN W DOKUMENTACH BISKUPA WROCŁAWSKIEGO (1155,1245). 1. Granica południowa Polski w X i XI wieku jako zagadnienie badawcze. 2. „Castrum Trecen” w bullach papieskich z lat 1155 i 1245. 3. „Prowincja Wag” w dokumencie biskupstwa praskiego z 1086 roku. 4. Wnioski.

V. PRAWNE I POLITYCZNE ASPEKTY DOKUMENTU DAGOME IUDEX. 1. Przegląd opinii. 2. Cele polityczne aktu darowizny. 3. Wniosek końcowy.

VI. BOLESŁAW CHROBRY W KRAKOWIE, CZYLI O RZEKOMEJ UTRACIE KRAKOWA PRZEZ CZECHÓW W ROKU 999. 1. Stosunki polsko-czeskie na przełomie X i XI wieku. 2. Technika pracy kronikarskiej Kosmasa. 3. Analiza źródłoznawcza zapiski o utracie Krakowa. 4. Bolesław Chrobry w Krakowie u schyłku X wieku. 5. Wnioski końcowe.

VII. JAK I KIEDY KRAKÓW ZOSTAŁ STOLICĄ POLSKI PIASTOWSKIEJ? 1. Okoliczności ustanowienia stolicy w Krakowie po roku 1038/1039. 2. Przyczyny przeniesienia stolicy państwa z Gniezna do Krakowa. 3. Przesłanki polityczne wyrastania Krakowa na stolicę państwa przed rokiem 1038. 4. Mieszko Bolesławowic i Rycheza w Krakowie po roku 1013. 5. Konkluzje.

VIII. BUDOWLE SAKRALNE NA WAWELU W PRZEKAZIE JANA DŁUGOSZA Z POŁOWY XIII WIEKU. 1. Przekaz Długosza o kościołach na Wawelu z roku 1241. 2. Rozbiór zapisu Jana Długosza z roku 1241. 3. Zakres i charakter prac fortyfikacyjnych na Wawelu. 4. Budowla A czy B rotundą NMPanny. 5. Czas pozostawienia kościoła św. Gereona i rotund A i B. 6. Dla kogo fundowano kościół św. Gereona? 7. Kto i kiedy wprowadził kult świętych Feliksa i Adaukta. 8. Mieszko II i Rycheza jako fundatorzy kościołów wawelskich. 9. Rekapitulacja.

IX. TAJEMNICA BUDOWLI GRODOWYCH I SAKRALNYCH NA OSTROWIE LEDNICKIM U PROGU XI STULECIA. 1. Przegląd badań. 2. Weryfikacja przekazów kronikarskich. 3. Próba wyjaśnienia tajemnicy Ostrowa. 4. Nagły upadek Lednicy. 5. Zagadka klątwy arcybiskupa Gaudentego. 6. Wnioski.

X. ORGANIZACJA KOŚCIOŁA W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE X WIEKU I KOŚCIELNE ZNACZENIE ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO W ROKU 1000. 1. Propozycje dawniejszej historiografii. 2. Analiza źródeł. a. Zagadnienie wiarygodności przekazu kroniki Thietmara, ks. II rozdz. 22. b. Jordan jako biskup „poznański” w rocznikach polskich. c. Od kiedy Unger został biskupem poznańskim? 3. Sytuacja prawna biskupów misyjnych Jordana i Ungera przed rokiem 1000. 4. Geneza zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. 5. Przebieg zjazdu i synodu gnieźnieńskiego. a. „Protest” arcybiskupa Gizylera. b. Protest biskupa Ungera. c. Synod gnieźnieński i jego postanowienia. 6. Postanowienia polityczne zjazdu gnieźnieńskiego. 7. Stanowisko prawno-kościelne biskupa Ungera po roku 1000 i geneza tzw. falsyfikatu magdeburskiego. 8. Rekapitulacja.

XI. ZAGADKA DRUGIEJ METROPOLII W POLSCE ZA CZASÓW BOLESŁAWA CHROBREGO. 1. Przegląd opinii. 2. Analiza przekazu Galla Anonima. 3. Rzekome arcybiskupstwo misyjne Brunona z Kwerfurtu w Polsce. 4. Kto był drugim metropolitą w Polsce w latach 1004-1012? 5. Skąd pochodziła wiadomość o drugiej metropolii?

Na odwrocie k. przedtyt t.1-go dedykacja od autora!

STAN BDB-