JASIŃSKI- GRY I ĆWICZENIA TERENOWE (harce terenowe) harcerstwo autograf autora!

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11636
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 499,00 zł

JASIŃSKI- GRY I ĆWICZENIA TERENOWE (harce terenowe) harcerstwo autograf autora!

JASIŃSKI Jan (1901-1939)

GRY I ĆWICZENIA TERENOWE

(HARCE TERENOWE)

DLA ORGANIZACYJ MŁODZIEŻY HUFCÓW PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

ORAZ SZKÓŁ POWSZECHNYCH I ŚREDNICH

Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin 1938, Księgarnia Św. Wojciecha, stron 299, 27 cz-b ilustracji, format 11x17,5 cm, 

Jasiński Jan (1901–1939), harcmistrz, nauczyciel. Ur. 11 VII w Warszawie, syn Aleksandra, tokarza, i Franciszki z Ludwińskich.

"Od lat szkolnych brał żywy udział w pracy harcerskiej, był uczestnikiem obozów i kursów instruktorskich nad Wigrami. Stopień harcmistrza uzyskał w r. 1928. J. kierował pokazami na Międzynarodowym Zlocie Skautów Wodnych w Garczynie na Pomorzu (1932). Na Jamboree w Gödödllö (Węgry 1933) jako szef pokazów przygotował pokaz tzw. «żywej mapy Polski», który zyskał duże uznanie. W r. 1936 J. został wysłany przez Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) do Stanów Zjedn. A. P. jako instruktor na kursy i obozy młodzieży Polonii Amerykańskiej. Pobyt w Ameryce wykorzystał dla zapoznania się z działalnością i metodami pracy skautingu amerykańskiego i dał obszerne informacje o swoich spostrzeżeniach w kwartalniku instruktorskim „Harcerstwo” (1937). Jego podręcznik Gry i ćwiczenia terenowe, który ukazał się w kilku wydaniach (1935, 1938, 1942 w Palestynie, 1945 – dwa wydania – i 1958), miał za zadanie dać nauczycielowi dostosowany do programu szkoły materiał przygotowujący młodzież do obrony kraju. Wydał również podręcznik Palant – technika i taktyka gry (1938) oraz Palant – przepisy (1938). Pisywał w czasopiśmie „Czuj Duch”. Członek Tow. Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, w l. 1931–9 był jednym z organizatorów Polskiego Związku Wychowawców. Był zamiłowanym instruktorem wychowawcą. Unowocześnił metodykę harcerską, wprowadził do niej dodatnie walory sportowe i jednocześnie starał się przeszczepić w sport ducha harcerskiego. W r. 1929 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za wyniki osiągnięte na polu wychowania fizycznego. We wrześniu 1939 r. jako porucznik rezerwy objął kompanię 68 p. piechoty; w bitwie pod Kutnem dowodził już batalionem". Źródło: IPSB

Na k. tyt. dedykacja od autora!

Stan BDB/ ŁADNY EZGEMPLARZ