SIEROSZEWSKI- IDEA I CZYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO wyd. 1934r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10349
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 799,00 zł

IDEA I CZYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Bardzo liczne ilustracje 

IDEA I CZYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Komitet redakcyjny: przew. SIEROSZEWSKI Wacław

Warszawa 1934, Wydawnictwo Bibljoteka Dzieł Naukowych, str. 271,16 tablic czarno-białych poza tekstem, [81] czarno-białych ilustracji w tekście, format 20x28cm

Książka prezentuje życie, działalność i myśl polityczną Józefa Piłsudskiego.

Spis treści:
-Piłsudski - wiersz Jana Lechonia
-Życiorys
-Obraz duszy
-Ze wspomnień osobistych: Jak Piłsudski przewiduje przyszłość
-Manewry Strzeleckie - wiersz
-Wskrzesiciel duch narodu
-W podziemiach konspiracji
-W ogniu rewolucji
-Twórca i budowniczy polskiej siły wojskowej
-Wódz naczelny
-Wychowawca narodu
-Twórca państwa
-Józef Piłsudski jako historyk
-Józef Piłsudski w sztuce

"[...] Książka składa się z trzech części zasadniczych. Pierwsza z nich zawiera życiorys Marszałka i jego charakterystykę, druga w szeregu artykułów rozważa jego ideoIogję i poszczególne strony jego twórczego czynu, trzecia daje wyjątki z jego pism,  mów i rozkazów, ułożone w ten sposób, żeby ukazywały go we własnych jego słowach jako człowieka, polityka i wodza. Dopełnia całości wyczerpująca bibijografja druków, dotyczących Marszałka w języku polskim i obcych, uwzględnione są wreszcie najwybitniejsze poświęcone mu utwory poetyckie. Większość artykułów napisana była, specjalnie dla wydawnictwa; w wypadkach jednak, kiedy istniały już wzorowe opracowania poszczególnych tematów, zostały one użyte, w adaptacji, dostosowanej do założeń. I charakteru dzieła„ Liczne ilustracje w tekście i na tablicach wklęsłodrukowych poza tekstem, uwzględniają sposób szczególny ikonografię: Marszałka, dając między innemi wybór najlepszych jego wizerunków, w malarstwie i rzeźbie, Zbiorowe opracowanie materjału, które, jak to było powiedziane, zdawało się w danym wypadku jedynym systemem, dającym możność właściwego ujęcia tak licznych i różnorodnych zagadnień, nastręcza jednak z natury rzeczy trudności nadania dziełu jednorodnego charakteru. Komitet redakcyjny uczynił wszystko, te by trudność tę przezwyciężyć, i pomimo pewnych nieuniknionych dysproporcyj pomiędzy poszczególnemi częściami związać je w jednolitą całość". 

[fragment przedmowy]

OPRAWA TWARDA PŁÓCIENNA ZE ZLOCENIAMI NA LICU I GRZBIECIE, TŁOCZENIA NA OBU LICACH

Stan BDB/niew. przybrudzenia tylnej opr., niew. pęknięcie tylnej wyklejki, ŁADNY EGZEMPLARZ