GRABOWSKI- KOLISZCZYZNA I STEPY Wilno 1838

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11149
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 1 199,00 zł

GRABOWSKI- KOLISZCZYZNA I STEPY Wilno 1838

GRABOWSKI Michał (pseud. Edward Tarsza)

KOLISZCZYZNA I STEPY 

Powieść 

przez...

Wilno 1838, nakład i druk T.Glucksberga, s. [6], 155, format 11,5x18cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, NA GRZBIECIE EFEKTOWNE ZŁOCENIA, OBCIĘCIA KART PRÓSZONE

"Wśród powieści Grabowskiego najważniejsze były te podejmujące tematykę ukrainną, zwłaszcza Koliszczyzna i stepy (Wilno1838), Stannica hulajpolska (5 tomów, 18401841, nowe wyd. 1900-1901) oraz TajkuryPan starosta ZakrzewskiPan starosta KaniowskiOblężenie PołockaZłotomierz i Zamieć w stepach. Powieści historyczne Grabowskiego działy się w nieodległej przeszłości (najczęściej w XVIII w.). Autor traktował realia historyczne dość swobodnie, nie unikając anachronizmów. Bardziej niż wydarzenia historyczne interesowały go wątki prywatne i dzieje rodów (np. Stanica hulajpolska jest historią rodziny Mogilańskich).

Powieści Grabińskiego mają charakter romantyczny poprzez opisywanie w nich tajemniczych intryg, postaci targanych namiętnościami, kryjących tajemnice z przeszłości. Akcja dzieje się w charakterystycznej scenerii, jak ruiny, mogiły. W swojej wizji Ukrainy Grabowski odwołuje się zarówno do twórców dawniejszych (Zimorowic), jak i sobie współczesnych (MalczewskiZaleskiGoszczyński). We wcześniejszej twórczości Ukraina jawi się jako miejsce groźne, obce, ponure (obrazy pokrewne wizji w Marii Malczewskiego czy Zamku kaniowskim Goszczyńskiego). W późnej twórczości, np. opowiadaniu Zamieć w stepach, pojawia się wyobrażenie bardziej idylliczne, bliższe poezji Zaleskiego. Dawne stosunki, oparte na patriarchalnej opiece szlachty polskiej nad ludem, są idealizowane, zaś przyczyną nieszczęść jest odejście od nich. Ta zmiana współgra z ewolucją światopoglądową Grabowskiego.

Na tle polskiego romantyzmu utwory Grabowskiego wyróżniają się wprowadzeniem podejścia socjologicznego. Pisarz śledzi odmienność kultur i religii, zastanawia się nad przyczynami wrogości polsko-ruskiej. Interesuje go też osobowość człowieka ukształtowana przez życie na stepach. Z tego powodu wprowadza do prozy teksty pieśni ludowych oraz rozbudowane opowiadania ludowych narratorów, będące świadectwem odmiennej kultury i mentalności.

Wizja historii u Grabowskiego jest pesymistyczna. Przedstawiane są konflikty polsko-ukraińskie, upadek Polski, zanik jej autorytetu, siły militarnej. Na tym tle pozycja Rosji budzi respekt. Ta postawa współgra z prorosyjską postawą Grabowskiego w życiu politycznym." Źródło: https://pl.wikipedia.org

Bardzo rzadkie!
 

Stan DB/ przetarcia, otarcia krawędzi oprawy, przetarcia grzbietu, karty czyste