GÓRSKI- HISTORYA JAZDY, ARTYLERII, PIECHOTY POLSKIEJ

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9532
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)
  • szt.
  • 407,00 zł
  • Niedostępny

GÓRSKI- HISTORYA JAZDY, ARTYLERII, PIECHOTY POLSKIEJ

GÓRSKI K.
HISTORYA JAZDY, ARTYLERII, PIECHOTY POLSKIEJ
3 monografie

HISTORYA PIECHOTY POLSKIEJ
"Luksusowo wydany reprint z 1893 roku. Przede wszystkim to synteza wyników rozległych badań archiwaliów dziś już w dużej mierze nie istniejących jednego ze współtwórców polskiej historiografii wojskowości. Konstanty Górski przedsatwia tutaj rozwój organizacji, uzbrojenia i taktyki walki wojsk pieszych w Polsce w latach 1410-1792, piechoty węgiersko-polskiej w czasach Stefana Batorego oraz piechurów cudzoziemskiego autoramentu w czasach saskich. Szeroko omawia reformy tej formacji zbrojnej, które wprowadzały ustawy sejmowe w XVIII wieku, zwłaszcza prace Sejmu Czteroletniego. Ukazał również udział i rolę piechoty w wojnach, które prowadziła Rzeczpospolita szlachecka."
WAiF, str.276

HISTORYA JAZDY POLSKIEJ
"Luksusowo wydany reprint z 1894 roku. Dzieło przedstawia dzieje polskiej jazdy w latach 1410-1792. Autor omawia m.in. organizację, szyki, taktykę walki, uzbrojenie i rodzaje jazdy. Znaleźć tu można wiele informacji o husarii, jeździe kozackiej, wojskach kwarcianych, oddziałach lisowczyków, wojskach wołoskich, jeździe cudzoziemskiego autoramentu (rajtarach), regimentach dragonów z czasów saskich, brygadach kawalerii narodowej w epoce stanisławowskiej pułkach lekkich i straży przedniej. Konstanty Górski omawia również ekwipaż koni i jeźdźów, sposoby obozowania i marszu wojsk konnych, ich ćwiczenia i problemy utrzymania dyscypliny, wojskową służbę zdrowia, zagadnienia kwatermistrzostwa, służbę strażniczą, zaciąg rekrutów, przepisy mundurowe i regulaminy wojskowe"
WAiF, str.368

HISTORYA ARTYLERII POLSKIEJ
"Luksusowy reprint z 1902 roku. "Historya artyleryi polskiej", to trzecie z najważniejszych opracowań (po "Historyi piechoty polskiej" i "Historyi jazdy polskiej") zasłużonego dla historiografii wojskowości polskiej badacza polskich tradycji militarnych. Po przedstawieniu najstarszych źródeł i wiadomości o artylerii w Polsce w okresie XIV-XVIII w. autor omawia m.in. rodzaje dawnych dział, artyleryjską amunicję, organizację obsługi przez puszkarzy, oraz zaplecze techniczne tej broni w dawnej Polsce. Konstanty Górski ukazuje również organizację artylerii i system gromadzenia funduszy na rozwój sił artyleryjskich. Znaleźć tu można wiadomości o zasługach generałów artylerii, a także o roli tej broni w wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w XVI i XVII w. Autor omawia również ręczną broń palną i ekwipunek obsługujących armaty. Książka dodatkowo ilustrowana jest źródłową ikonografią." 
WAiF, str.328
Źródło cytatów: Wydawnictwo Kurpisz


TWARDA OPRAWA ZE ZŁOCENIAMI NA GRZBIECIE
Stan BDB