DZIEKOŃSKI- DZIWY ŚWIATA PIERWOTNEGO czyli KOLEBKA WSZECHŚWIATA wyd. 1872r. 268 drzeworytów PÓŁSKÓREK

  • szt.
  • 1 299,00 zł
  • Niedostępny

ZIMMERMAN W. F. A.

DZIWY ŚWIATA PIERWOTNEGO

czyli

KOLEBKA WSZECHŚWIATA

ZIMMERMAN W. F. A.

DZIWY ŚWIATA PIERWOTNEGO

czyli

KOLEBKA WSZECHŚWIATA

Przełożył z 23-go wydania oryginalnego T. Dziekoński

Wydanie II

268 drzeworytów

Warszawa 1872, Nakładem S. H. Merzbacha,  str. [2], 512, [1]; rys. drzeworyt. w tekście, barwna litogr. na str. przedtyt.; format 15 x 22 cm

Zawiera:
Archiwa świata pierwotnego

Okres pierwszy stworzenia

Początek systemu planetarnego
Początek ziemi

Okres drugi stworzenia

Zaludnienie powierzchni ziemi
Rośliny świata pierwotnego
Zwierzęta świata pierwotnego
Zwierzęta członkowate
Formacya druga
Formacya trzecia
Formacye
Działanie plutoniczne i wulkaniczne
Wpływy wulkaniczne
Trzęsienie ziemi
O kruszcach i ich łożysku.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK WSPÓŁCZESNY Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I SZYLDZIKIEM

Stan DB/ niektóre karty z uzupełnionymi narożnikami, miejscowe przybrudzenia i charakterystyczne rdzawe plamki [foxing[