DANTE ALIGHIERI- BOSKA KOMEDIA [w j¦?zyku polskim] ilustracje GUSTAVE DORE

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8244
  • Producent: ANTYKWARIAT SOBIESKI
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 5 999,00 zł

DANTE ALIGHIERI- BOSKA KOMEDIA [w j¦?zyku polskim] ilustracje GUSTAVE DORE

ALIGHIERI Dante

BOSKA KOMEDIA?ú

Prze??o??ona z w??oskiego przez J.M. Micha??a Kowalskiego Arcybiskupa MaryawitŹˆw

z ilustracjami Gustawa Dore'a

Wyd. P??ock Wi??ucka-Kowalska 1932. str. 8 nlb., 742, 6 nlb.,?úliczne ilustracje na osobnych tablicach, po tek??cie nuty zastosowane do II-ej cz¦???ci dzie??a; du??a ksi¦?ga?ú23x31cm.

TWARDA OPRAWA SZEROKI PŹ??SKŹ?REK WSPŹ??CZESNY, GRZBIET Z WYPUK?YMI ZWI¦˜ZAMI, T?OCZENIAMI I Z?OCENAIMI, OBCI¦˜CIA KART BARWIONE

Boska komedia (w??. Divina Commedia) ƒ?? poemat w??oskiego poety Dantego Alighieri, napisany w latach 1308ƒ??1321. Boska komedia jest syntez¦? ??redniowiecznej my??li filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panoram¦? ??wiata. Jako arcydzie??o literatury w??oskiej, nale??y do klasyki ??wiatowej i wywar??a znaczny wp??yw na kultur¦? europejsk¦?. Oferowana tu edycja "Boskiej komedii" jest najwi¦?ksz¦? i najbardziej efektown¦? w j¦?zyku polskim. Ilustracje do dzie??a wykona?? Gustave DorŹ? [1832-1883], s??ynny francuski malarz i grafik, dzisiaj uznawane za klasyczne.?ú

RZADKIE! Dzie??o ukazywa??o si¦? w zeszytach.

STAN BDB-/ uzupe??niony naro??nik kart ?úw grzbiecie, z niewielk¦? szkod¦? dla tekstu, pomniejszaj¦?cy si¦? z biegiem kart do str. 131, pozosta??e karty kompletne bez mankamentŹˆw, podklejony forntyspis, kilka drobnych przybrudze??, pomimo pewnych wad?úEFEKTOWNY EGZEMPLARZ
oferta specjalna