CARSON- PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ 1-2 stan

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9974
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 219,00 zł

CARSON- PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ 1-2 idealne

CARSON Robert, MINEKA Susan, BUTHER James

PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ

1-2 (komplet)


GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, str. 1224, format 17x24 cm

 W tym dwutomowym podręczniku czytelnik znajdzie podstawową wiedzę na temat czynników wywołujących zaburzenia zachowania oraz omówienie wyodrębnionych w klasyfikacji DSM-IV wzorów owych zaburzeń, zilustrowanych opisem autentycznych przypadków. Książka porusza zagadnienia diagnozy klinicznej, przedstawia różnorodne formy terapii, a także podkreśla znaczenie prewencji. Podręcznik jest napisany bardzo jasnym językiem, ma przejrzystą i czytelną konstrukcję, a jego walory dydaktyczne wzbogacają liczne studia przypadków."

Autorzy, sięgając po najnowsze informacje z dziedziny psychologii, psychopatologii i psychiatrii klinicznej, stworzyli książkę, która stanie się niezbędna dla studenta przygotowującego się do pracy z ludźmi.

Tom 1

• Psychologia zaburzeń: zarys ogólny
• Historyczne poglądy na zaburzone zachowanie
• Przyczyny zaburzeń psychicznych i poglądy na psychologię zaburzeń
• Stres i zaburzenia przystosowania
• Zaburzenia na tle lękowym
• Zaburzenia nastroju i samobójstwa
• Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne
• Zaburzenia odżywiania i inne szkodliwe dla zdrowia fizycznego czynniki psychologiczne
• Zaburzenia osobowości
• Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i inne wywołane brzez uzależnienia

Tom 2

• Odmienności, dysfunkcje i wykorzystywanie seksualne
• Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe
• Zaburzenia po uszkodzeniu mózgu i inne upośledzenia funkcji poznawczych
• Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji
• Ocena kliniczna
• Biologiczne metody leczenia
• Terapie psychologiczne
• Współczesne problemy leczenia zaburzeń psychicznych

TWARDA OPRAWA

Stan BDB-