Rewolucyjny kodeks cywilny Napoleona z 1804 roku.

27-04-2016

Kodex Napoleona 1813 antykwariat internetowy

 

 

 

 

 

 

 

Kodex Napoleona antykwariat online

Kodex cywilny Napoleona

(fr. Code Napoléon, Code civil des Français) stanowi zespół przepisów oraz norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 przez słynnego Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza tak duża kodyfikacja prawa francuskiego, po rewolucji francuskiej i upadku ancien regime'u.

 

Pomysł nowej kodyfikacji prawa cywilnego pojawił się już w pierwszych latach Rewolucji Francuskiej przez odrzucenie wszystkich rozwiązań prawnych doby absolutystycznej: prawa feudalnego, prawa rzymskiego i zwyczajowego prawa francuskiego. Nowe zasady miały być sformułowane w zgodzie z hasłami o wolności i równości jednostek, kodeks miał stanowić podręcznik praktycznej moralności. 

Była to rewolucja, która wywarła ogromny wpływ na myśl prawniczą zarówno XIX, jak i XX stulecia.

Kodeks Napoleona utrwalał rewolucyjne zdobycze burżuazji, zatem jego istotą było zniesienie feudalizmu i wprowadzenie rozwiązań prawnych typowych dla ustroju kapitalistycznego. 

We Francji Kodeks Napoleona miał trzy wydania: pierwsze w marcu 1804 roku; drugie we wrześniu 1807 roku - wyrazy "Konsul", "Rzeczpospolita" i "Naród" zastąpiono w nim słowami "Cesarz", "Cesarstwo" i "Państwo", zmieniono także przepisy nakazujące stosowanie kalendarza rewolucyjnego. W trzecim wydaniu, z 1816, słowa "Cesarz" i "Cesarstwo" zmieniono na "Król" i "Królestwo". W miarę posuwania się zwycięskich wojsk francuskich w głąb Europy, Kodeks Napoleona wprowadzano na terenie państw podbitych, zarówno uzależnionych, jak i sojuszniczych wobec Francji. Stał się on charakterystycznym elementem unifikacji napoleońskiej Europy, ujednolicał jej prawa, upodabniał i zbliżał do Francji.

W ten sposób Kodeks Napoleona dotarł również do Polski, gdzie został nadany przez Napoleona na mocy art. 69  Konstytucji utworzonemu Księstwu Warszawskiemu:„Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego”.

Proponujemy Państwu zapoznanie się z luksusowo oprawionym Kodeksem Napoleona w naszym sklepie.

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png