BAŃKA- PLOTYN I ODWIECZNE PYTANIA METAFIZYKI

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9571
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 349,00 zł

BAŃKA- PLOTYN I ODWIECZNE PYTANIA METAFIZYKI

BAŃKA Józef

PLOTYN I ODWIECZNE PYTANIA METAFIZYKI

t. I-II [KOMPLET]

Katowice 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 275, 619, oprawa miękka lakierowana

TOM 1 - MONADA PRYNCYPIALNA

Spis treści - tylko główne działy:

1. SAMOISTNY RECENCJAŁ, KTÓRY JEST MYŚLĄ, I PRZEDMIOTEM WŁASNEGO MYŚLENIA

2. NADRZECZYWISTE JEDNO JAKO BYT NIEWYRAŻALNY, A JEDNAK REALNY I AKTUALNY

3. NADRZECZYWISTE JEDNO JEST PRZYCZYNĄ I OSTATECZNYM CELEM WSZECHISTNIENIA

4. EGZYSTENCJALNE POSTACIOWANIE SIĘ BYTU W NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA

5. EMINACJA JAKO PROCES POGRĄŻANIA SIĘ W ISTNIENIU

6. O TYM, JAK TRWANIE ZJAWIAJĄCYCH SIĘ HENAD TWORZY STRUKTURĘ EGZYSTENCJALNĄ ŚWIATA

7. O TYM, JAKA JEST STRUKTURA, CZYLI ZEWNĘTRZNA EPIFANIA HENADY

TOM 2 - O RZECZYWISTOŚCI PRAWDZIWEJ, POZORNEJ I STANACH MISTYCZNYCH

Spis treści - tylko główne działy:

CZĘŚĆ I. - O RZECZYWISTOŚCI PRAWDZIWEJ. RECENCJAŁ NEOTYCZNY, CZYLI JEDNO W UMYSŁOWYM ZNACZENIU

1. "TUTAJ", GDZIE REZYDUJE NIECIELESNY ŚWIAT UMYSŁU, CZYLI JEDNO-WIELE

2. NIECIELESNA MOC MYSLENIA

3. INTELIGENCJA MYŚLĄCA NA SWÓJ ŚWIAT PRZEDMIOTÓW

4. DUSZA WSZECHŚWIATA, Z KTÓREJ BIJĄ ŹRÓDŁA ŚWIATA ZJAWISKOWEGO. JEDNO I WIELE

5. DWIE SFERY DUSZY: WYŻSZA I NIŻSZA

6. O MATERII (I). MATERIA JAKO ŹRÓDŁO ROZSADZANIA JEDNA

7. O MATERII (II). MATERIA JAKO DĄŻENIE DO POWROTU DO NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA

CZĘŚĆ II. - O RZECZYWISTOŚCI POZORNEJ. RECENCJAŁ ESTETYCZNY, CZYLI JEDNOŚĆ WSPÓŁNEOTYCZNA NADRZECZYWISTOŚCI I JEDNA OBECNEGO W RZECZACH

1. CIELESNY ŚWIAT ZMYSŁÓW

2. OPATRZNOŚĆ, CZYLI POWSZECHNA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ RZECZY OD NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA

3. WIECZNA ROZUMNOŚĆ, CZYLI WSPÓŁNEOTYCZNA TOŻSAMOŚĆ NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA I JEDNA W RZECZACH

4. NATURA DUCHOWA I PAMIĘĆ

CZĘŚĆ III. - O STANACH MISTYCZNYCH. RECENCJAŁ EKSTATYCZNY, CZYLI POWRÓT DUSZY DO NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA

1. HENENTROPIA, CZYLI POWRÓT DO NADRZECZYWISTOŚCI JEDNA: DUSZA W LOTNYM ZRYWIE "KU GÓRZE"

2. EKSTAZA: BEZPOŚREDNI OGLĄD TEGO, CO BOSKIE W SOBIE I CO BOSKIE W RZECZACH

3. MĄDROŚĆ I PIĘKNO JAKO DROGA DUSZY DO CNOTY

Stan DB/BDB