ANTEMURALE tom 1-4 Rzym 1954r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 16501
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

ANTEMURALE tom 1-4 1954r.

ANTEMURALE

Institutum Historicum Polonicum Romae

tomy 1-4

Romae, tom 1- 1954r. str. 155, [5]; tom 2- 1955r. str. 175; tom 3- 1956r. str. 167, [7]; tom 4- 1958r. str. 193, [7]; format 17,5x25 cm

Antemurale – rocznik wydawany w latach 1954-1985 przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie.
Kluczową rolę w jego powstaniu miał ksiądz Walerian Meysztowicz. W skład rady pisma wchodzili: Maria Danilewicz-Zielińska, Karolina Lanckorońska, Henryk Paszkiewicz. W czasopiśmie ukazywały się rozprawy autorów polskich (rzadziej obcych) w języku angielskim, francuskim, włoskim oraz po łacinie. Wydawano też teksty źródłowe. Tematyka głównie mediewistyczna. Od tomu 16 (1972) redaktorem był naczelnym Walerian Meysztowicz, od tomu 24 (1980) redaktorem naczelnym była Maria Danilewicz-Zielińska.

MIĘKKA OPRAWA, WYDAWNICZA.

Stan BDB-/ pieczęci