ALBERTI, PALLADIO, VIGNOLA, WITRUWIUSZ - CZTERY TRAKTATY O ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

  • szt.
  • 3 599,00 zł

ALBERTI, PALLADIO, VIGNOLA, WITRUWIUSZ - CZTERY TRAKTATY O ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

ALBERTI LEON - KSIĄG DZIESIĘĆ O SZTUCE BUDOWANIA 

PALLADIO ANDREA - CZTERY KSIĘGI O ARCHITEKTURZE

VIGNOLA JACOMO - O PIĘCIU PORZĄDKACH W ARCHITEKTURZE

WITRUWIUSZ - O ARCHITEKTURZE KSIĄG DZIESIĘĆ

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955-60; str. 322; 340; 222; 192; format 24,5x34 cm

Cztery słynne traktaty architektoniczne.

Leon Baptysta Alberti - (1404-1472) – Dziesięć ksiąg o sprawach budownictwa: De re aedificatoria libri decem (Dziesięć ksiąg o sprawach budownictwa), oparte na traktacie Witruwiusza. Architekt zajmował się w nim przede wszystkim zagadnieniami estetycznymi wychodząc od pojęcia harmonii. Uważał on, że dobra architektura może powstać tylko w oparciu o znajomość wzorów antycznych i dokładne wyliczenia matematyczne. Ważne dla budowli są jej proporcje, które porównywał z proporcjami ciała ludzkiego. 

Andrea Palladio - (1508-1580) -  W księdze I posługując się Witruwiuszem wykłada zasady architektury, a w księdze II przedstawia przykłady budowli prywatnych, najczęściej przez siebie projektowanych. W księdze III znalazło się omówienie architektury publicznej, urbanistyki oraz zagadnień z zakresu inżynierii. Z kolei w księdze IV znalazły się świątynie antyczne. Jego teoria była oparta na dziełach Witruwiusza i Albertiego. Interesowały go także zagadnienia praktyczne (np. dostarczanie wody)

Jacomo Barozzi da Vignola - (1507-1573) - Zasada pięciu porządków w Architekturze (1562): Vignola ujął zagadnienie pięciu porządków w architekturze niezwykle zwięźle i przejrzyście, obrazując zasadnicze elementy architektury na trzydziestu kilku tablicach opatrzonych krótkimi objaśnieniami i wskazówkami. Traktat składa się głównie z precyzyjnych rysunków i krótkich opisów porządków architektonicznych, oraz kilku przykładów portali i kompozycji ścian. Rysunki porządków pokazują wszystkie elementy, rozrysowane według modułów i części modularnych, według zasad geometrii. Architekt pokazał jak za pomocą cyrkla i linijki narysować głowice, woluty, entazis, architrawy, fryzy czy gzymsy. Jego praca silnie oddziaływała nie tylko na architekturę nowożytną ale m.in. na architekturę socrealizmu.

Dzieło Witruwiusza - jedyny zachowany w całości antyczny traktat o architekturze - jest dla nas bezcennym źródłem wiedzy o wszystkich rodzajach budowli wznoszonych przez Greków i Rzymian. Większość tego co wiemy o architekturze starożytnej - o porządkach architektonicznych, proporcjach, zasadach projektowania - wiemy właśnie od Witruwiusza. W czasach nowożytnych przez kilka wieków, począwszy od renesansu, był to podstawowy podręcznik każdego architekta. Dziś nadal pozostaje on interesujący nie tylko dla miłośników historii sztuki, wywody autora wykraczają bowiem daleko poza główny wątek - obejmując takie dziedziny, jak mechanika, filozofia czy astronomia. Przejrzysty wykład ubarwiają też liczne anegdoty, jak ta o Archimedesie wyskakującym z wanny.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA. OKŁADKA OKOLONA SKROMNĄ TŁOCZONĄ NA ŚLEPO RAMKĄ. GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, GŁĘBOKIMI TŁOCZENIAMI, SZYLDAMI I ZŁOCENIAMI. WYKLEJKI Z RĘCZNIE BARWIONEGO W MASIE PAPIERU MARMORYZOWANEGO, OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE TYM SAMYM WZOREM.

Stan BDB/ PIĘKNY, GABINETOWY EGZEMPLARZ